Jagtforeningen

Bestyrelsen Nørre Snede Jagtforening


Formand

Inga Fog

Falkevej 9

8766 Nørre Snede

mobil. 2729 1142    Send mail

Jægerråd Ikast-Brande,

hjemmesiden

Skydeleder Riffel

Jagttegnsudvalg


Kasser

Preben Knop

Kirkevej 14

8765 Klovborg

mobil 51184113 Send Mail


Flugtskydningsinstruktør

ØkonomiNæstformand

Ivan Hyldborg

Velgårdevej 26

8766 Nørre Snede

mobil. 2287 1118  send mail


Nørre Snede Jagtforenings repræsentant i Højderryggens

skydecenters bestyrelse.

Riffelinstruktør

Sekretær

Daniel Eriksen

Anemonevej 12

8766 Nørre Snede

22140362 Send mail
Bestyrelsesmedlem

Hans Jørgen Jensen

Skolegade 18

8766 Nørre Snede

Mobil. 2949 0485    Send mail
Bestyrelsesmedlem

Jens Skødt Christensen

Kejlstrupvej

8766 Nørre Snede

51165268   Send mail


Nørre Snede Jagtforenings repræsentant i Højderryggens

skydecenters bestyrelseBestyrelsesmedlem

Leif Thykjær

Viborgvej 101 Nørhoved

8766 Nr. Snede

mobil. 2125 3888    Send mail


Bestyrelse og Kasser for klubhuset Jylland

Jagttegnsudvalget

1. Suppleant

Heine Nielsen

Skovbakken 66

8766 Nørre Snede

mobil. 2144 7810     Send mail


2 suppleant

Kaj Knudsen

Falkevej 9

8766 Nørre Snede

Mobil. 2028 1492    Send mail


Nørre Snede Jagtforenings repræsentant i Højderryggens

skydecenters bestyrelse

Flugtskydningsinstruktør   ns-jagt.dk                                jagtforening2710@outlook.dk                                        sms telefon 22502692